Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan je te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Worktrainer verstrekt de navolgende garantie:
  • Zit-Sta bureau; 2 tot 3 jaar.
  • Bureaufietsen waaronder Deskbikes; 12 maanden.
  • Aeris Swopper; 3 jaar. 

Alle overige producten; de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur in de EU en zoals vermeld en uiteengezet op de bij het product verstrekte gebruiksaanwijzing en/of de verpakking. De garantie geldt niet voor slijtage door normaal gebruik of voor onoordeelkundig gebruik en vervalt als de koper zelf aan het product manipulaties heeft verricht. De garantie behelst vervanging van niet functionerende onderdelen, of naar het uitsluitende oordeel van Worktrainer, algehele vervanging van het product. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.